Trasa

Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły 2023 – trasa

Ustrońskiego Biegu 66 dookoła doliny Wisły 2023 trasa, to nasz autorski wariant historycznych zawodów. Start i meta w Ustroniu.

Bieg 66
Dystans ok 68 km
Przewyższenie (wg ITRA) +2810 m
gpx Bieg66
Link do tracedetrail.com Trasa Bieg66
Limit czasu 13 godzin
Rekord trasy Mariusz Miśkiewicz
6:46:56/12.06.2021
Godzina startu 5:00
Miejsce startu i mety 43-450 Ustroń, ul. Nadrzeczna

Wizualizacja trasy 2023

Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły 2023, opis trasy

Plik GPX

Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły 2023 trasa w formacie gpx:

Bieg66-2023 – plik GPX

Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły 2023 trasa opisana kolorami szlaków:

Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły opis trasy

Opis trasy

Ustroń Rynek – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wislańskie – Orłowa – Równica – Lipowski Groń – Ustroń.

Rozejście pod Równicą Skrzyżowanie ze szlakiem czarnym
i stokówką – Lipowiec
Dobieg do mety

Punkty kontrolne

Punkt kontrolny Dystans do PK Współrzędne PK
PK1 – przeł Szarcula ok 28 km 49,598988°, 18,920263°
PK2 – przeł. Salmopolska ok. 46 km 49,664418°, 18,960355°

Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

Przydatne linki