Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin jest zgodny z przepisami PZLA i WA (art. 252 Bieg po szlakach)
Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły

CHARAKTER ZAWODÓW

Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły ma charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 11.06.2022 r. (sobota), Ustroń
Start i meta – bulwary nad Wisłą (ul. Nadrzeczna)
Godzina startu: 5:00
Limit: 13 godzin (do 18:00)
Biuro zawodów – 43-450 Ustroń, ul. Nadrzeczna, czynne:
11.06.2022 (sobota) – 4:00 – do zakończenia zawodów
Zakończenie – ok 17:00

TRASA

Ustroń (Nadrzeczna) – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie – Orłowa – Równica – Lipowski Groń – Ustroń (Nadrzeczna).
Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

LIMIT OSÓB

Limit osób startujących – zgodny z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi.

ZAPISY

Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OPŁATY

– 28.02.2022 1.03 – 30.04.2022 1.05 – 11.06.2022
60 zł 90 zł 110 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
W tytule wpłaty należy wpisać: „Ustroński Bieg 66 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata”
Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

BEZPIECZEŃSTWO

LIMITY CZASU

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

POMIAR CZASU

OZNAKOWANIE TRASY

Nie przewiduje się znakowania trasy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE (jeżeli będzie dopuszczalna organizacja takich punktów)

RYWALIZACJA I NAGRODY

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu.

OCHRONA WIZERUNKU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATORZY

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec

Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
ING Bank 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682

strona www: http://beskidzka160.pl/

Współorganizator:
Miasto Ustroń

Pliki do pobrania