Wyposażenie obowiązkowe

Mandatory equipment

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE