Fundacja Pro Vitae

Witamy na naszych stronach

Fundacja “Pro Vitae” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000545388 i stawia sobie za cel wspieranie wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Została ustanowiona przez osoby, które od wielu lat są zaangażowane w organizację imprez sportowych takich jak: Salamandra Ultra Trail, Piekło Czantorii, Invicta Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły . Sami również aktywnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach sportowych, zarówno jako zawodnicy, jak i wolontariusze. Pragniemy działać na rzecz edukacji w sporcie, wspierać młodych sportowców umożliwiając im uczestnictwo w rywalizacji sportowej, a także tych zawodników, którzy ulegli ciężkim kontuzjom lub wypadkom uniemożliwiającym funkcjonowanie w życiu społecznym i sportowym. Chcemy włączyć się w zapobieganie niekorzystnym zmianom w ich otoczeniu, szczególnie w sferze społecznej i emocjonalnej, a także wspieranie, głównie w zakresie rehabilitacji ruchowej, poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

Realizując cele statutowe zamierzamy organizować między innymi: zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki, wczasy oraz spotkania edukacyjne, a także dofinasowywać  zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Nie chcemy poprzestać na samych chorych, ale również wspierać osoby z ich najbliższego otoczenia. Na to wszystko potrzebne są środki, które pragniemy pozyskiwać z różnych źródeł: darowizny, dotacje, granty, organizacja sportowych imprez charytatywnych, publiczne zbiórki pieniędzy.

Zarząd

Dawid Honkisz

prezes zarządu

Strona główna

Bogusława Donocik

członek zarządu

Strona główna

Wojciech Probst

sekretarz zarządu

Partnerzy