Fundacja Pro Vitae

Witamy na naszych stronach

Fundacja “Pro Vitae” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000545388 i stawia sobie za cel wspieranie wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Została ustanowiona przez osoby, które od wielu lat są zaangażowane w organizację imprez sportowych takich jak: Salamandra Ultra Trail, Piekło Czantorii, Invicta Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły . Sami również aktywnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach sportowych, zarówno jako zawodnicy, jak i wolontariusze. Pragniemy działać na rzecz edukacji w sporcie, wspierać młodych sportowców umożliwiając im uczestnictwo w rywalizacji sportowej, a także tych zawodników, którzy ulegli ciężkim kontuzjom lub wypadkom uniemożliwiającym funkcjonowanie w życiu społecznym i sportowym. Chcemy włączyć się w zapobieganie niekorzystnym zmianom w ich otoczeniu, szczególnie w sferze społecznej i emocjonalnej, a także wspieranie, głównie w zakresie rehabilitacji ruchowej, poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

Realizując cele statutowe zamierzamy organizować między innymi: zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki, wczasy oraz spotkania edukacyjne, a także dofinasowywać  zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Nie chcemy poprzestać na samych chorych, ale również wspierać osoby z ich najbliższego otoczenia. Na to wszystko potrzebne są środki, które pragniemy pozyskiwać z różnych źródeł: darowizny, dotacje, granty, organizacja sportowych imprez charytatywnych, publiczne zbiórki pieniędzy.

Zarząd

Dawid Honkisz

prezes zarządu

Strona główna

Bogusława Donocik

członek zarządu

Strona główna

Małgorzata Tomik

członek zarządu

Strona główna

Wojciech Probst

sekretarz zarządu

Partnerzy