Fundacja Pro Vitae

Zarząd

Zarząd Fundacji

Artur Kulesza – prezes zarządu
Przemysław Sikora – wiceprezes zarządu
Wojciech Probst – sekretarz zarządu
Maria Kulesza – członek zarządu

Partnerzy