Piekło Czantorii

Regulamin Beskidzka 160 – Piekło Czantorii

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Piekło Czantorii  mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi i własnymi oznaczeniami Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 18.11.2017 r.
Biuro zawodów – Dolna stacja Kolei Linowej „Czantoria” – 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
Zakończenie, dekoracja – Dolna stacja Kolei Linowej „Czantoria” – 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
Start – Dokładne miejsce startu podane zostanie w komunikacie technicznym
Meta – Górna stacja Kolei Linowej „Czantoria”
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY

W ramach Piekła Czantorii odbywać się będą 3 biegi:

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

LIMIT OSÓB

Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

ZAPISY

Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

OPŁATY

1.06 – 31.07.2017 1-31.08.2017 Po 01.09.2017
Ultra 63 km 120 zł 140 zł 170 zł
Maraton 42 km 100 zł 120 zł 150 zł
Półmaraton 21 km 80 zł 100 zł 120 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec

ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682

W tytule wpłaty należy wpisać: „Piekło Czantorii + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans”

Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

BEZPIECZEŃSTWO

LIMITY CZASU

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

POMIAR CZASU

OZNAKOWANIE TRASY

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Ultra 63 km:

Maraton 42 km:

Półmaraton 21 km:

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Pierwsze 10 osób z każdego dystansu będzie miało obowiązkową kontrolę wyposażenia na mecie. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

RYWALIZACJA I NAGRODY

KOMUNIKAT TECHNICZNY

OCHRONA WIZERUNKU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec

Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
e-mail: beskidzka160naraty.pl@gmail.pl

strona www: beskidzka160.pl

Współorganizator:

Współpraca:

partnerzy

patronat medialny

współpraca