Regulamin

Piekło Czantorii 2022 regulamin

Na skróty:

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody „Piekło Czantorii” mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej przez Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniach 25-26.11.2022 r.
Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będzie w Ustroniu Polanie – dokładne miejsce podane zostanie w komunikacie technicznym.
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY

Piekło Czantorii regulamin:  5 biegów:

Dokładny przebieg i profil trasy będą zamieszczone na stronie internetowej – szczegóły tras.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m.in. klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawą do zwrotu wpisowego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

LIMIT OSÓB

Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

 

ZAPISY

Zapisy będą prowadzone do 13.11.2022, lub do wyczerpania miejsc.

Zapisz się już teraz!

 

OPŁATY

Dystans I termin
10.03 – 31.07.2022 r.
II termin
1.08 – 30.09.2022 r
III termin
1.10-13.11.2022
Bestyjka 50,00 zł (10 €) 70,00 zł (15 €) 100,00 zł (25 €)
Bestyja 110,00 zł (25 €) 145,00 zł (35 €) 180,00 zł (45 €)
Pieron 145,00 zł (35 €) 180,00 zł (45 €) 220,00 zł (55 €)
Przepieron 180,00 zł (45 €) 220,00 zł (55 €) 250,00 zł (65 €)

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682

For an international money transfer:
EUR [€]: PL96 1050 1070 1000 0090 3123 1690
ING bank SWIFT code: INGBPLPW

W tytule wpłaty należy wpisać: „Piekło Czantorii + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans”

Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora

Organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje. 

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

BEZPIECZEŃSTWO

LIMITY CZASU

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

POMIAR CZASU

OZNAKOWANIE TRASY

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Pierwsze 10 osób z każdego dystansu będzie miało obowiązkową kontrolę wyposażenia na mecie. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (30 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

Pełna lista wyposażenia obowiązkowego (mandatory equipment)

WYPOSAŻENIE ZALECANE

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

RYWALIZACJA I NAGRODY

KOMUNIKAT TECHNICZNY

OCHRONA WIZERUNKU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:

Organizator:

Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
strona www: beskidzka160.pl

Współorganizatorzy:

Współpraca:

Wróć na początek strony: Piekło Czantorii regulamin

Pliki do pobrania