Piekło Czantorii

Regulamin

Na skróty

Opłaty (registration fees)
Wyposażenie (Mandatory equipment)

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody „Piekło Czantorii” mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej przez Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniach 19-20.11.2021 r.
Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będzie w Ustroniu Polanie – dokładne miejsce podane zostanie w komunikacie technicznym.
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY

W ramach „Piekła Czantorii” odbywać się będą 5 biegów

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

LIMIT OSÓB

Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

 

ZAPISY

Zapisy będą prowadzone do 31.10.2021 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

OPŁATY

Dystans I termin
1.12 – 28.02.2021 r.
II termin
1.03 – 30.04.2021 r
III termin
1.05-31.10.2021
Bestyjka 40,00 zł (10 Euro) 60,00 zł (15 Euro) 90,00 zł (20 Euro)
Bestyja 100,00 zł (25 Euro) 130,00 zł (30 Euro) 160,00 zł (40 Euro)
Pieron 130,00 zł (30 Euro) 160,00 zł (40 Euro) 190,00 zł (50 Euro)
Przepieron 160,00 zł (40 Euro) 190,00 zł (50 Euro) 220,00 zł (60 Euro)

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
For an international money transfer:
EUR [€]: PL96 1050 1070 1000 0090 3123 1690
ING bank SWIFT code: INGBPLPW

W tytule wpłaty należy wpisać: „Piekło Czantorii + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans”

Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora

Organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.

 

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

LIMITY CZASU

 

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

POMIAR CZASU

OZNAKOWANIE TRASY

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Pierwsze 10 osób z każdego dystansu będzie miało obowiązkową kontrolę wyposażenia na mecie. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (30 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

 

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

 

RYWALIZACJA I NAGRODY

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY

 

OCHRONA WIZERUNKU

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:
Maria Kulesza,
Bogusława Donocik,
Małgorzata Tomik,
Dawid Honkisz,
Wojciech Probst.

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
strona www: beskidzka160.pl

Współorganizatorzy: Miasto Ustroń, Kolej Linowa „Czantoria”, Powiat Cieszyński, Hotel Poniwiec
Współpraca: Joannici

Pliki do pobrania

partnerzy

patronat medialny

współpraca