Bieg 66

Trasa

Bieg 66
Dystans ok 68 km
Przewyższenie (wg ITRA) +2810 m
gpx Bieg66
Link do tracedetrail.com Trasa Bieg66
Limit czasu 13 godzin
Godzina startu 5:00
Miejsce startu i mety 43-450 Ustroń, ul. Nadrzeczna
Rekord trasy:
Mariusz Miśkiewicz
6:46:56/12.06.2021

Bieg66-2021 – plik GPX

 

Ustroń Rynek – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wislańskie – Orłowa – Równica – Lipowski Groń – Ustroń.

Rozejście pod Równicą Skrzyżowanie ze szlakiem czarnym
i stokówką – Lipowiec
Dobieg do mety

 

Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

Punkt kontrolny Dystans do PK Współrzędne PK
PK1 – przeł Szarcula ok 28 km 49,598988°, 18,920263°
PK2 – przeł. Salmopolska ok. 46 km 49,664418°, 18,960355°

Pliki do pobrania

Współpraca