Bieg 66

Trasa

Bieg 66
Dystans ok 66 km
Przewyższenie (wg tracedetrail.com) +3550 m
gpx Bieg66
Link do tracedetrail.com Trasa Bieg66
Limit czasu 13 godzin
Godzina startu 5:00
Miejsce startu 43-450 Ustroń, Rynek
Punkty do UTMB 2019 Endurance 3
Mountain 6
Finisher 300

Ustroń Rynek – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wislańskie – Orłowa – Równica – Ustroń Rynek

Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

Pliki do pobrania